ปลูกกัญชาในไร่องุ่น การเกษตรผสมผสานในรัฐโอริกอน(มีคลิป)

ปลูกกัญชาในไร่องุ่น เป็นสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจในรัฐโอริกอนเพราะองุ่นกับกัญชามีวิธีการป…

Read More