ปลูกกัญชา กลางแจ้งมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

ปลูกกัญชา ในที่แจ้งนั้นถือเป็นวิธีที่เรียบง่ายและธรรมชาติที่สุด เพราะเป็นการปลูกที่เลียนแบ…

Read More