บ็อบ มาร์เลย์ (Bob Marley) สูบกัญชา เพราะอะไร?

บ็อบ มาร์เลย์ (Bob Marley) มีภาพที่โดดเด่นคือรูปถ่ายตอนที่เขาสูบกัญชา แต่คำถามคือทำไม Bob …

Read More