กัญชา กับ การกอด สร้างสารเคมีความสุข anandamide เหมือนกัน

กัญชา มีสาร THC ที่เหมือนกับสารความสุข anandamide ที่เป็นผลลัพท์จากการกอด ซึ่งมีบทบาทสำคัญ…

Read More