Cypress Hill ฮิปฮ็อปกลุ่มแรกที่สนับสนุนกัญชาถูกกฏหมาย

Cypress Hill ที่นำโดย B-Real เป็นกลุ่มฮิปฮ็อปแห่งแรกที่ประกาศว่าจะสนับสนุนให้กัญชาถูกกฏหมา…

Read More