You are here
กัญชาการแพทย์ 

กัญชา ในอิตาลี : ฟาร์มกัญชาทางการแพทย์ของทหาร

คอกัญชาทุกคนคงไม่อยากเจอเรื่องนี้ เพราะคุณต้องทิ้งต้นกัญชาไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และไ…

Read More
บ้อง ข่าว กัญชา ยอดฮิต ไม่ได้จัดประเภท 

บ้อง ที่คุณใช้ได้เปลี่ยนน้ำบ้องและล้างบ้องบ่อยแค่ไหน?

บ้อง ที่สกปรกนั้นอาจจะทำให้คุณป่วยไข้ได้ การสูบดมบ้องที่สกปรกนั้นจะนำเอาเชื้อรา แบททีเรียแ…

Read More
กัญชาฆ่าเซลมะเร็ง กัญชาการแพทย์ 

กัญชาฆ่าเซลมะเร็ง ได้หรือไม่? NCI หน่วยงานวิจัยมะเร็งของอเมริกาตอบว่า ได้

กัญชาฆ่าเซลมะเร็ง ถูกวิจัยโดย NCI ซึ่งเป็นหน่วยงานในการวิจัยโรคมะเร็งของรัฐบาล เมื่อเร็วๆน…

Read More
กัญชา เสียใจ กัญชาการแพทย์ ไม่ได้จัดประเภท 

กัญชา เยียวยา ความเสียใจ ภาวะซึมเศร้า

กัญชาเยียวยา ความเสียใจ ภาวะซึมเศร้าได้ เรารู้กันว่า ยาเสพติดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ใครได้อย…

Read More
กัญชา กัญชาการแพทย์ 

กัญชา ต้าน แบคทีเรีย สแตฟ ที่ ดื้อยา ปฏิชีวนะ

กัญชา ถูกพบว่ามีคุณสมบัติต้าน แบคทีเรีย สายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะเมธิซิลลินและยาปฏิชีวนะอ…

Read More
ปัญหายาเสพติด ไม่ได้จัดประเภท 

ปัญหายาเสพติด กับ สงครามยาเสพติด ที่ไม่ได้ผล

ปัญหายาเสพติด เคยถูกพูดคุยในการประชุมสำนักงานเลขาวุฒิสภา 3 มิ.ย. 2554 เพราะยาเสพติดอันตราย…

Read More
คอกัญชา ข่าว กัญชา ยอดฮิต 

คอกัญชา เค้าทำอะไรกันบ้างหลัง สูบกัญชา

คอกัญชา ทุกคนคงเคยเล่นเกมในวงเหล้ากันมาแล้วทั้งนั้น แต่รู้หรือไม่…ว่ามีเกมสำหรับคนที…

Read More
ปลูกกัญชา ปลูกกัญชา 

ปลูกกัญชา กลางแจ้งมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

ปลูกกัญชา ในที่แจ้งนั้นถือเป็นวิธีที่เรียบง่ายและธรรมชาติที่สุด เพราะเป็นการปลูกที่เลียนแบ…

Read More
กัญชา กัญชาการแพทย์ ไม่ได้จัดประเภท 

กัญชา กับ การกอด สร้างสารเคมีความสุข anandamide เหมือนกัน

กัญชา มีสาร THC ที่เหมือนกับสารความสุข anandamide ที่เป็นผลลัพท์จากการกอด ซึ่งมีบทบาทสำคัญ…

Read More