You are here
ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด 

ยาเสพติด การ ควบคุมยาเสพติด แนวใหม่ จาก ungass

ยาเสพติด – แนวทางการ ควบคุมยาเสพติดสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วถึงความล้มเหลวในระดับโลกทั้งด้าน สุขภาพ, ความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน การมุ่งเน้นแต่การจับกุมและลงโทษทางอาญา ได้ช่วยสร้างตลาดใต้ดินขนาดใหญ่ให้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรม เกิดการคอรับชั่นต่อรัฐบาล กระตุ้นคนให้ก่อความรุนแรง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวทำลายระบบเศรษฐกิจและศีลธรรมอันดีงามในสังคม

รัฐบาลควรหันไปทุบงบประมาณไปในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม มีคนกว่าสิบล้านคนทั่วโลกที่มีสถานะยากจนและเป็นชนกลุ่มน้อย คนเหล่านี้ต้องถูกจับและส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆ  ที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงละเมิดกฏหมาย ซึ่งการจับกุมนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรต่อความสงบสุขและเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคมเลย

สาเหตุที่ยาเสพติดแปลกๆใหม่ๆ โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบและโรคติดเชื้ออื่น ๆ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วก็เป็นผมมาจากกฏหมายปราบปรามยาเสพติด และมันยังเป็นตัวสร้างพ่อค้ารายย่อยรวมถึงการสร้างความเชื่อผิดๆในสังคมอีกด้วย

ควบคุมยาเสพติด
ควบคุมยาเสพติด

<h2>ยาเสพติด ควรถูกควบคุมด้วยวิธีใหม่ๆ</h2>

ในศตวรรษที่ 21นี้ สังคมมนุษย์ไม่ควรที่จะจ่ายเงินไปในการปราบปรามยาเสพติดอีกต่อไปเพราะมันไม่เคยได้ผลและยังมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตลอดศตวรรษที่ผ่านมา
แนวทางใหม่ของโลกในการตอบแก้ปัญหายาเสพติดต้องอยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ความเมตตากรุณา สุขภาพและสิทธิมนุษยชน

ขอบเขตของกฏหมายอาชญากรรมและโทษทางอาญาจะต้องจำกัดเท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริงในการป้องกันปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยเท่านั้น คนมีความเป็นผู้นำจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและพยายามให้ความสำคัญไปที่เรื่องปัญหาสุขภาพ สิ่งที่สำคัญคือ ความพยายามในการควบคุมยาเสพติดจะต้องไม่ทำอันตรายต่อชีวิตผู้คนมากไปกว่าตัวยาเสพติดเอง

ungass
ungass

เรายินดีต่อความสำเร็จในการพัฒนาเชิงบวกไปทั่วโลกหลังการประชุมวาระพิเศษของสหประชาชาติ ในปี 1998 คดีทำร้ายร่างกาย โปรแกรมการลดควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดเชื้ออื่น ๆ , การบำบัดผู้ติดยาเสพติดและลดโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ในขณะนี้ ที่มีการนำไปใช้เกือบร้อยประเทศ

ตัวเลขการเติบโตของประเทศและรัฐที่ไม่ถือว่าการใช้และครอบครองยาเสพติดเป็นอาชญากรรม บางประเทศเริ่มที่จะนำกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์รวมถึงที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์  และยังมีประเทศอีกมากมายที่เริ่มตระหนักถึงความจำเป็นที่จะสร้างยาที่เป็นธรรมชาติให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะการใช้เป็นยาแก้ปวดและรักษาโรคไปตามอาการในประเทศที่มีรายได้ต่ำ

ungass นั้นเราสนับสนุนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ท่านเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อท่านได้เชิญชวนผู้นำประเทศต่างๆให้ใช้การประชุม UNGASS นี้ เพื่อ “ที่จะอภิปรายกันแบบกว้างๆและดีเบทกันในเงื่อนไขต่างๆ” ภายใต้ขอบเขตของสหประชาชาติ ความเป็นผู้นำของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในตอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดแห่งการปฏิรูปจะไม่เงียบหายไปและมีขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการปฏิรูปนโยบายการควบคุมยาเสพติดระดับโลกที่แท้จริง

เพิ่มเติม : สงครามยาเสพติด จุดเริ่มต้น ปัญหา และแนวคิดในการแก้ไข

ที่มา : http://www.drugpolicy.org/ungass2016

Facebook Comments

Related posts

One thought on “ยาเสพติด การ ควบคุมยาเสพติด แนวใหม่ จาก ungass

Leave a Comment