You are here
กัญชา กัญชาการแพทย์ 

กัญชา ต้าน แบคทีเรีย สแตฟ ที่ ดื้อยา ปฏิชีวนะ

กัญชา ถูกพบว่ามีคุณสมบัติต้าน แบคทีเรีย สายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะเมธิซิลลินและยาปฏิชีวนะอื่นๆ ซึ่งทำให้ยากแก่การรักษาเพราะยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ไม่สามารถฆ่าแบคทีเรียเหล่านี้ได้

กัญชา ถูกพบว่ามีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย ใน คศ. 1950

วารสาร  The Journal of Natural Products ตีพิมพ์ว่ามี นักวิทยาศาสตร์ชาว อังกฤษและอิตาลีเผยแพร่งานวิจัยว่าค้นพบสารสำคัญใน กัญชา ชื่อว่า  THC ( tetrahydrocannabinol )  และสารชนิดอื่น ซึ่งมีบทบาทในการต้านแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกที่ดื้อยาหลายชนิด

ผู้คนรู้ว่ากัญชามีคุณสมบัติ ต้านแบคทีเรีย มาตั้งแต่ปี คศ. 1950 มีการทดลองถึงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของกัญชาโดยการเตรียมกัญชาด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วนำมาทดสอบกับผิวหนังหรือส่วนของร่างกายที่ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเกิดจากสารตัวใด

กัญชา ถูกพบว่าสามารถต้านแบคทีเรียสายพันธุ์ ดื้อยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Giovanni Appendino และคณะจากมหาวิทยาลัย Eastern Piedmont จึงได้ทำการศึกษาเพื่อตรวจหาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย จากกัญชา 5 สายพันธุ์ พบว่ากัญชาทั้ง 5 ชนิด สามารถต้านแบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่ากัญชาชนิดที่ไม่มีผลต่อจิตใจและระบบประสาทจะเป็นความหวังในการทดลองต่อไป

ขณะนี้ยังวิจัยไม่พบว่ากัญชาช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียได้อย่างไร และจะมีประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อทั่วร่างกายได้ดีมากขนาดไหน ซึ่งคงต้องรอให้มีการวิจัยและทดลองอีกเป็นจำนวนมาก แต่คาดว่าเร็ว ๆ นี้จะสามารถนำกัญชาไปใช้รักษาโรคที่เกิดจาก สแตฟีโลค็อคคัส ออรีอัส สายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลลิน ( methicillin-resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA)เพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต

แบคทีเรีย สแตฟีโลค็อคคัส ออรีอัส (สแตฟ) ที่รักษาได้ด้วย กัญชา

สแตฟีโลค็อคคัส ออรีอัส (หรือ สแตฟ) เป็นแบคทีเรียที่พบบนผิวหนังและในจมูกของคน โดยปกติ สแตฟไม่เป็นอันตราย แต่บางครั้งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อและการเจ็บป่วยร้ายแรงได้ ส่วนสแตฟ ที่กล่าวถึงนี้เป็นสายพันธุ์ดื้อยาปฏิชีวนะเมธิซิลลินและยาปฏิชีวนะอื่นๆที่ใช้บำบัดการติดเชื้อในอดีต การติดเชื้อสแตฟิโลค็อคคัส ออรีอัส สายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลลิน (MRSA) ยากแก่การรักษา เพราะยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ไม่สามารถฆ่าแบคทีเรียนี้ได้
ที่มา : http://www.vcharkarn.comwwd.vcharkarn.com/vnews/151565
อ่านต่อคลิ๊ก👉 เรื่องกัญชาการแพทย์ที่คนไม่กล้าถาม

Facebook Comments

Related posts

Leave a Comment